prof. MUDr Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c. - předseda vědeckého výboru - Rada pro akreditaci ČLS JEP

Prim. MUDr Tamara Bergerová - Ústav mikrobiologie FN Plzeň (Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP)

Doc. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D. - Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol (Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP)

prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc. - NASKL

RNDr. Vlastimil Král, CSc. - vedoucí Centra imunologie a mikrobiologie a vedoucí Oddělení laboratorní imunologie (Zdravotní ústav Ústí nad Labem)

Mgr. Ivana Malíková - ÚLBLD VFN Praha (Česká hematologická společnost)

Mgr. Marcela Mikešová - Ústav laboratorní diagnostiky, FN Královské Vinohrady, Praha  (Česká hematologická společnost)

Ing. Květa Pelinková, MBA - ÚLBLD VFN Praha (Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP)

RNDr. Zdeněk Veškrna - primář OKB (Nemocnice Znojmo)

prof. MUDr Tomáš Zima, DrSc. - rektor Univerzity Karlovy Praha