prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc. (NASKL) - předseda organizačního výboru

doc. RNDr. Tomáš Brázdil, Ph.D. (Katedra teorie programování, Masarykova univerzita)

Ing. Věra Fišerová (Roche)

MUDr Janka Franeková, Ph.D. (IKEM)

RNDr. Blanka Chmelíková (Siemens Healthcare)

Ing. Lukáš Palivec (Beckman Coulter)

Zina Pecková (CBT)

Mgr. Kamila Rothbauerová (Abbott)

Ing. Lubomír Stříž (CZEDMA)