Catering po celou dobu konference (2x oběd, 4 x kávové přestávky, 1 x večeře), přístup na výstavu, přístup na přednášky, konferenční materiály

Žádáme účastníky, aby se zaregistrovali k účasti prostřednictvím on-line formuláře k registraci. Akce bude ohodnocena kreditními body pro lékaře, každý účastník obdrží potvrzení o účasti na závěr konference.

Registrační poplatky

Včasný registrační poplatek – registrace a platba  do 31. 3. 2018 – 1 200 Kč včetně 21% DPH

Registrační poplatek od 1. 4. 2018 – 1 500 Kč včetně 21% DPH

Registrační poplatek pro pracovníky laboratoří vedených v registru klinických laboratoří NASKL při ČLS JEP (1 pracovník na 1 registrovanou odbornost) – ZDARMA
Podmínka – registrace do 31. 3. 2018. Registrace prodloužena do 17. 6. 2018
Platí pro registrované laboratoře NASKL do konce roku 2017 a nové registrace během roku, Do on-line registrace je nutné zadat číslo registrované laboratoře.

Platby

Registrační poplatek a účast na společenském večeru uhraďte kreditní kartou nebo bankovním převodem na účet Congress Business Travel, s.r.o. – č. ú. 1942073339/0800. Jako variabilní symbol uvádějte vždy číslo 207, u každé platby musí být uvedeno jméno osoby, za kterou je platba provedena. Pokud potřebujete vystavit zálohovou fakturu, uveďte to do "Poznámky" na on-line registračním formuláři.

Storno registrace

Zruší-li účastník písemně svou účast do 30. 9. 2018, vrátí sekretariát uhrazenou částku minus 20 % za administrativní výdaje. Po tomto datu bohužel není možné poplatek vrátit, sekretariát však zašle materiály kongresu na adresu účastníka.